Å skape et inkluderende arbeidsmarked: Om inkludering av unge, funksjonsnedsatte og seniorer i Norden (et sammendrag)

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289329385-5-noLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: