Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets

Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/TN2016-550

Energistyrelsen har stået i spidsen for et fællesnordisk projekt om test af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets, hvor Nordisk Ministerråd samt telemyndighederne i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt Teleindustrien i Danmark har bidraget til finansieringen. Antennekvaliteten for de ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: