Værdisætning af skadesomkostninger ved affaldsforbrænding

En analyse af dioxiners skadelige effekter og et regneeksempel på disse effekters samfundsøkonomiske omkostninger

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/TN2004-518Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: