Nordiske skibsværfter

Bedste Tilgængelige Teknikker (BAT)

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/TN2016-549

Nordisk Ministerråd, BAT gruppen under arbejdsgruppen for bæredygtig forbrug og produktion (også kaldet HKP) har anmodet Vahanen Mijø AS Finland sammen med COWI AS om at gennemføre et projekt om Bedste Tilgængelige Teknikker (engelsk: Best Available Techniques, BAT) for skibsværfter i de ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: