Ihmiskauppa ja työelämä: Pohjoismainen konferenssi 27-28.11.2012, Helsinki

Istunto I Työvoiman rekrytointi Pohjoismaihin

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289329194-3-fiLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: