Uddannelse for voksne: Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

ISCED 3-ordninger for voksne på Færøerne

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289329002-12-daLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: