Mismatchproblemer i Norden

En kortlægning af rekrutteringssituationen i nordiske væksterhverv

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/TN2017-515

Formålet med denne undersøgelse er kortlægge de aktuelle forskelle og ligheder i rekrutteringsudfordringerne i en række væksterhverv i Sverige, Danmark og Norge. Resultaterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til 1.723 virksomheder, der er målrettet ved hjælp af statistisk analyse af ...Linking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: