Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia: Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi

Miksi kuluttajakasvatusta tarvitaan?

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289331289-4-fiLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: