Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden: Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg

Forfatterens forord

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289330817-2-noLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: