Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden: Kortversion

Tekniker som kan betraktas som BAT i havsbaserade fiskodlingar

DOI:https://dx.doi.org/10.6027/9789289333528-6-svLinking

Link to this publication:
Link to this publication with cover:
Link to this page:

Embedding

800
x
600
550
x
700
AUTO
SIZE
Custom:
Width:
Height: